Scott Shady Court | 12" x 18" | 2010 | Archival Pigment Print | Edition of 3Scott Shady Court Motel, Winnemucca, NV